آموزش انگولار و تايپ اسکريپت

قسمت اول آموزش انگولار 1 و تایپ اسکریپت- چطور این دو را با هم استفاده کنیم؟

آموزش انگولار 1 با تایپ اسکریپت  چطور این دو را با هم ترکیب کنیم؟     چرا باید از انگولار استفاده کنیم؟ خیلی ساده است چون قابلیت های بسیار عالی در توسعه اپلیکیشن به ما می دهد که اگر استفاده نکنیم باید با منطق خودمون اپلیکیشن را توسعه بدیم که منطق ما هرچقدر هم قوی…